Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


7 - = 5
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

INGREDIENTUL SECRET: Meditația PS Claudiu la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

 
INGREDIENTUL SECRET: Meditația PS Claudiu la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
  • 06 Mar 2021
  • 841

Există o gamă largă de fapte bune pe care le putem împlini în Postul Mare și în general, de-a lungul unei vieți. Evanghelia de astăzi ne vorbește de șase dintre acestea, pe care Biserica le numește “faptele milosteniei trupești”, esențiale deoarece în funcție de ele Judecata de apoi va scoate la lumină realitatea vieții noastre creștine.

Ne poate uimi faptul că Isus nu cere opere mărețe, extraordinare, ci mai degrabă o extraordinară simplitate a unei vieți obișnuite, în care gesturile, atât cele mari, cât și cele mărunte stau sub semnul iubirii și atenției față de aproapele. La extrema cealaltă avem operele aparent mari, spectaculoase, dar care nu garantează neapărat mântuirea. Condiția este aceeași: iubirea. În caz contrar, degeaba îi vom striga Mântuitorului: “Doamne, în numele Tău am vindecat, am proroocit, am scos diavoli”. Răspunsul va fi invariabil: “Nu vă cunosc!”

Sfântul Pavel reia într-o altă formă același mesaj esențial, în pasajul din Epistola către Corinteni cunoscut ca și “imn al iubirii”: "De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte".

Peste o săptămână vom intra în Postul Mare. La lumina evangheliei de astăzi să fim atenți să nu transformăm această perioadă extraordinară a Anului Liturgic într-un fel de palestră spirituală, la sfârșitul căreia să fim tentați să spunem ca fariseul: “Doamne, eu am postit, nu ca ceilalți”. S-ar putea ca Dumnezeu să ne răspundă la fel ca în Isaia: "Nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile".

Așadar postul, rugăciunea și atâtea alte fapte creștinești își găsesc un loc de cinste în cadrul Postului Mare și suntem de aceea chemați să le împlinim. Toate însă trebuie să aibă la bază acel ingredient secret după care Isus ne recunoaște și ne cheamă la banchetul veșnic: iubirea de Dumnezeu și de aproapele!

PS Claudiu
Episcopul Curiei

 

 

 

Ev Mt 25, 31-46

Când va veni Fiul Omului întru mărirea Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul măririi Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.