Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


4 - = 2
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Sfatul Bibliei pentru fiecare situaţie din viaţă

 
Sfatul Bibliei pentru fiecare situaţie din viaţă
  • 01 Feb 2024
  • 540

A citi Sfânta Scriptură însemnă a cere un sfat lui Cristos!


Fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia nu îşi pierde niciodată împortanţa. Cristos este centrul Sfintei Scripturi. Vechiul Testament Îl prezintă precum o speranţă, în timp ce Noul Testament Îl revelează ca model viu.


Trebuie să înțelegem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu scris pentru oameni, iar prin urmare prezintă două laturi: divină şi umană. Pentru a o putea interpreta corect este necesară recunoașterea aspectului său uman, pentru a întelege în cele din urma mesajul său divin.


În Sfintele Scripturi găsim puterea şi întelepciunea de care avem nevoie în diferitele situaţii ale vieţii noastre.

Citeşte astăzi sfatul lui Dumnezeu în caz că:

● Îţi pierzi speranţa:
-Rm 12, 12-16
12. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.
13. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând.
14. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.
15. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.

-Ps.125,6
6. Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor.

● Eşti cuprins de remuşcări:
- Fil 3,13-14
13. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit,
14. Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.

● Suferi clipe de umilinţă:
- Sir 2,2-4
2. Încordează inima ta şi fii tare şi să nu te tulburi în timpul încercării.
3. Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta, ca să fii înălţat la sfârşitul vieţii.
4. Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător.
-1 Pt 5,5-6
5. Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor; şi toţi, unii faţă de alţii, îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.
6. Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit.

● Te simți învins de către duşmani:
- Mt. 5,38-39, 44
38. Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte"
39. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
44. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc.

● Simţi nevoia că trebuie să ierţi pe cineva:
- Mt 18, 21-22
21. Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori?
22. Zis-a lui Isus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte.

● Te simţi descurajat:
-Fil 4,13
13. Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte.

● Simţi credinţa slăbită:
- Rm 1,17
17. Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă, precum este scris: "Iar dreptul din credinţă va fi viu".

● Te simţi slab şi abătut:
-2Cor 12,9-10;
9. Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.
10. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.

- Mc 9,23
23. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.

● Treci printr-o perioadă de dubiu:
-In 11,20;
20. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieşit în întâmpinarea Lui, iar Maria şedea în casă.

-Ps 16,4
4. Să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.

- Ps 36,3-7

3. Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui.
4. Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale.
5. Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.
6. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază.
7. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea.

● Te simţi afectat de probleme:
-Mt. 11,28-30
28. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
30. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

● Traieşti o mare suferinţă:
-Lc.9,23;
23. Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie;

- Rm 8,18

18. Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.

● Atunci când permiţi ca invidia să cucerească inima ta:
-Rm 12,14
14. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.

-Ef 4,26

26. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.

● Te laşi dominat de frică:
- Lc 8,50
50. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi.

- Rm 8,31
31. Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră?

- Ps 26,1

1. Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?

● Te simţi sufocat de preocupările cotidiane:
- 1Pt. 5,7
7. Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi.

- Mt 6.30-31

30. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31. Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?

● Lupţi împotriva ispitei:
-1 Cor 10,13
13. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda.

● Te simţi contestat în credinţă:
- 1 Pt. 4,12
12. Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva străin.

- Sir.2,5

5. Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei.

● Eşti trist:
-  Fil 4,4
4. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul.

- Sir 30,22-25
22. Veselia inimii este viaţa omului şi bucuria este îndelungarea zilelor lui.
23. Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea,
24. Că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea.
25. Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme.

● Te simţi recunoscător:
- 1 Tes 5,16
16. Bucuraţi-vă pururea.


Traducere: Orian Remus AnghelSursa:aleteia.org
 

Știri din aceeași categorie