Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


3 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Psalmul 59 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)

 
Psalmul 59 (Meditaţia Pr. Gabriel Buboi pe marginea Psalmilor)
  • 24 Apr 2016
  • 4476

Dumnezeule, Tu ne-ai alungat, ne-ai împrăștiat,

Te-ai mâniat; întoarce-te la noi!

 

Ai cutremurat pământul, l-ai despicat

Refă sfărâmăturile lui, pentru că se clatină!

 

Ai supus poporul Tau unei grele încercări,

Ne-ai dat să bem vinul buimăcirii. 

 

Ai dat un semn celor ce se tem de Tine,

Ca să fugă din fața arcurilor.

 

Ca să fie izbăviți cei iubiți de Tine,

Mântuieşte-ne cu dreapta Ta şi răspunde-ne!

 

Dumnezeu a grăit în sanctuarul Său:

"Voi triumfa și voi împărți Sichemul,

Voi măsura valea Sucotului.

 

Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase,

Efraim este coiful capului Meu,

Iuda sceptrul domniei mele.

 

Moab este vasul în care mă spăl.

Asupra Idumeii îmi voi azvârli încălţămintea,

Strigătul meu de biruință va fi asupra Filisteii!”

 

Cine mă va conduce la cetatea întărită?

Cine mă va putea povăţui până la Idumeea? 

 

Oare, nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai alungat pe noi

Și care nu mai ieși cu oştirile noastre? 

 

În vremea strâmtorării vino în ajutorul nostru,

Pentru că deşartă este mântuirea care vine de la om. 

 

Cu Dumnezeu vom săvârși fapte mărețe,

El îi va călca în picioare pe dușmanii noștri.

 

Dumnezeule, Tu ne-ai alungat, ne-ai împrăștiat, Te-ai mâniat; întoarce-te la noi! Primul verset al psalmului 59 descrie o invazie a asirienilor, însă sfinții părinți au văzut în aceste cuvinte rătăcirea care îl cuprinde pe om atunci când săvârșește păcatul și refacerea lui când, prin convertire se întoarce spre Dumnezeu. Sfântul Augustin privește acest început în lumina omului nou restabilit în Cristos: „Ne-ai distrus pentru a ne reclădi: ai ruinat vechiul edificiu pentru a-l înlocui cu acela al omului nou”.

 

Ai dat un semn celor ce se tem de Tine, ca să fugă din fața arcurilor. Dumnezeu își întoarce fața spre cei ce se tem de El și presară de-a lungul timpului semne pe cărarea oamenilor, care să semnaleze pericolele ce îi pândesc și astfel, cei ce se încred, să le poată ocoli. Sfântul Atanasie spune că intervenția lui Dumnezeu este: „o lumină pentru a putea discerne binele de rău, sau mai bine spus, un semn prin care suntem însemnați ca să scăpăm de condamnare. Sângele mielului la poarta evreilor, era prefigurarea acestui semn”.

 

Dumnezeu a grăit în sanctuarul Său: "Voi triumfa și voi împărți Sichemul… împreună cu versetele ce urmează în care avem o înșiruire de locuri simbolizeaza chemarea universală la mântuire a întregii lumi. În Cristos în toate locurile și la toți oameni ajunge mesajul de speranță și de iertare, pentru că El restaurează întreaga creație.