Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


7 - = 3
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

19 iunie: Sfântul Iuda Tadeul, mijlocitor puternic în nevoi

 
19 iunie: Sfântul Iuda Tadeul, mijlocitor puternic în nevoi
  • 19 Iun 2016
  • 5026

Astăzi, 19 iunie, Biserica îl sărbătorește pe sfântul Iuda Tadeul.

O mărturie anonimă despre mijlocirea Sfântului Iuda Tadeul spune: "În 1952, când aveam trei ani, m-am îmbolnăvit de meningită; am făcut febră, am paralizat de la gât în jos şi am intrat în comă. Medicul a spus că singurul lucru care se putea face era să mi se pună comprese reci pe frunte, dar că nu mai am nici o şansă şi că voi muri. Mama a stat toată noaptea schimbându-mi compresele. Spre dimineaţă s-a dus să mai aducă apă rece şi, când s-a întors, a găsit pe perna mea o mică învelitoare maro, de piele, ca pentru rozariu sau pentru o carte de rugăciuni - care, evident, nu era acolo când ieşise. A deschis-o: înăuntru era o fotografie veche a unui căpitan de vas de la începutul secolului al XIX-lea, un rozariu de lemn şi o rugăciune către un sfânt. Mama a înţeles că Dumnezeu o luminase: a îngenuncheat lângă patul meu şi a început să se roage acelui sfânt. Nu era catolică. A adormit rugându-se. A doua zi a venit medicul: ieşisem din comă, febra şi paralizia cedaseră şi el, uluit, a confirmat că m-am vindecat. Acel sfânt era sfântul Iuda Tadeu".

Confundat adeseori din cauza numelui cu Iuda Iscarioteanul, sfântul apostol şi martir Iuda Tadeul este sfântul cauzelor pierdute şi fără speranţă, înfăptuitorul unor multiple miracole atât legendare, cât şi actuale. Ca să nu existe repulsie, confuzie sau reticenţă, este numit sfântul Iuda Tadeul.

El este menționat în Evangheliile sinoptice, în Faptele Apostolilor și a scris o epistolă care este parte componentă din Noul Testament.

În Noul Testament este menționat la Cina cea de Taină când îl întreabă pe Isus: "Doamne cum se face că ni te vei arăta nouă și nu lumii?" Iar Iisus i-a răspuns :"Dacă cineva mă iubește, va ține cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locuința la el".

Sfântul Apostol Iuda Tadeul a predicat evanghelia în Iudeea, Galileea, Samaria, Idumeea, apoi în Arabia, Siria, Libia, Mesopotamia, Edessa și Persia, împreuna cu Sfântul Simon Zelotul sau cu Sfântul Petru.

 

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFÂNTUL IUDA TADEUL

PREGĂTIRE:

            O, Sf. Apostol Iuda, ruda de sânge a lui Isus Cristos, te salut!

            Prin Inima Sfântă a lui Isus, Îl preamăresc şi binecuvântez pe Dumnezeu pentru harurile acordate prin tine.

            Prin această Inimă, te rog, cu smerenie, îngenuncheat, aruncă-ţi privirea părtinitoare spre mine, nu trece cu vederea rugăciunea păcătosului şi nu lăsa să se ruşineze încrederea mea. Dumnezeu ţi-a acordat harul de a veni în ajutorul celor cărora speranţa li se clatină.

            Te rog, vino în ajutorul meu, pentru a putea mări milostivirea nemărginită a lui Dumnezeu.

            Toată viaţa mea îţi voi fi recunoscător, până voi ajunge în cer, să-ţi aduc mulţumiri.

LITANIA ÎN CINSTEA SF. IUDA TADEU
Doamne, îndură-te de noi!
Cristoase, îndură-te de noi
Cristoase, ascultă-ne!
Cristoase, ascultă-ne pe noi!
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-te de noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-te de noi!
Sfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi!
Sfinte Apostol Tadeu, roagă-te pentru noi.
Rudele lui Isus şi ale Mariei, rugaţi-vă pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de tovărăşia lui Isus şi Mariei, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost ridicat la rang de apostol, roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de a-L avea pe Isus la picioarele tale, în seara „cinei celei de taină”,
                                                                                   roagă-te pentru noi.
Cel ce ai fost vrednic de a primi Sf. Sacrament din mâna lui Dumnezeu, la „cina cea de taină”,
                                                                           roagă-te pentru noi.
Cel care după tristeţea amară după Învăţătorul iubit, ai avut mângâierea de a-L vedea şi pipăi
                                                                                   pe Mântuitorul înviat, roagă-te pentru noi.
Cel care ai fost prezent pe muntele măslinilor la înălţarea lui Isus Cristos, roagă-te pentru noi.
Cel pe care împreună cu ceilalţi, în ziua Sfintelor Rusalii, Spiritul Sfânt l-a umplut,
                                                                                   roagă-te pentru noi.
Cel care a propovăduit Evanghelia în Mesopotamia şi Persia, roagă-te pentru noi.
Cel care pe mulţi păgâni a cucerit ca învăţăcei pentru Isus, roagă-te pentru noi.
Cel care cu puterea Sf. Spirit multe minuni ai săvârşit, roagă-te pentru noi.
Cel care ai redat viaţa trupească şi sufletească unui rege păgân, roagă-te pentru noi.
Cel care i-ai învins pe diavoli şi i-ai determinat pe păgân la ascultare, roagă-te pentru noi.
Cel care ai prezis pacea ce va lega un rege cu cel mai mare duşman de-al lui,
                                                                                               roagă-te pentru noi.
Cel care ai luat puterea şarpelui pentru a nu fi dăunător oamenilor, roagă-te pentru noi.
Cel care adevărurile de credinţă le-ai propagat cu curaj şi în ciuda ameninţărilor,
                                                                                               roagă-te pentru noi.
Cel care s-a găsit vrednic de a-şi vărsa sângele pentru numele lui Isus Cristos
                                                                                               roagă-te pentru noi.
Sf. Tadeu, cu mare încredere venim la tine, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta un elan înflăcărat pentru credinţa în rândul servilor bisericii,
                                                                                               Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta ocrotire, lumină şi putere Sf. Scaun, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta pace şi înţelegere între regii creştini şi domnitori,
                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca lumina Evangheliei să ajungă la păgâni, Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, ca cei rătăciţi să ajungă înapoi la credinţa mamă,
                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta să crească în inima noastră credinţa, speranţa şi iubirea,
                                                                                                Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, să scăpăm de gânduri diavoleşti şi de toate uneltirile lui,
                                                                                               Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta scăparea noastră de păcate şi de prilejul de a păcătui,
                                                                                              Te rugăm ascultă-ne.
Să obţii prin mijlocirea ta, iertarea păcatelor noastre şi să avem parte de Sf. Taine în mod vrednic
                                                                                        În ceasul morţii noastre, Te rugăm ascultă-ne.

            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne pe noi!
            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, ascultă-ne pe noi!
            Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, îndură-ne spre noi!

            Doamne, îndură-ne spre noi!
            Cristoase, îndură-ne spre noi!
            Doamne, îndură-ne spre noi!

Tatăl nostru… Născătoare…

Roagă-te pentru noi Sfinte Iuda Tadeu,
               Şi pentru cei ce solicită mijlocirea ta!


SĂ NE RUGĂM:
O, apostol mărit! Martirul Evangheliei, ruda lui Isus Cristos, Sfinte Iuda, cel care ai propovăduit credinţa adevărată naţiunilor celor mai îndepărtate şi prin puterea cuvintelor tale ai câştiga multe suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu, prin mijlocirea ta doresc să obţin de la Dumnezeu harul să pot ocoli şi cel mai mic păcat şi să scap de cele mai dificile ispite. În mod special cere-mi de la Dumnezeu ajutor imediat şi protecţie în actuala situaţie tristă şi disperată.

În sfârşit îţi cer sprijinul, ca după zilele dificile ale acestei vieţi să ajung în patria cea de veci, unde cu tine împreună să pot lăuda Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Spiritul Sfânt. Amin.

Sfinte Iuda, servitorul credincios şi prietenul lui Isus Cristos, roagă-te pentru mine, obţine de la Dumnezeu pentru mine ajutor şi mângâiere cerească în nevoile mele şi în strâmptorările mele, în special în cea de faţă (…) Ajută-mă ca trecând prin greutăţile şi suferinţele acestei vieţi să ajung la fericirea cea de veci. Amin.

MĂRIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ
O, Doamne Cristoase, mă unesc cu acea mărire fără de margini, cu care Sf. treime se glorifică pe sine şi care se revarsă asupra omenirii Tale binecuvântată, asupra Maicii Sfinte, asupra îngerilor şi sfinţilor.

Te binecuvântez. Te măresc şi-ţi mulţumesc pentru harurile şi favorurile cu carel-ai înzestrat pe apostolul Tău ales.

Te rog cu smerenie pentru meritele lui, vino în ajutorul meu, ascultându-i ruga în toate nevoile mele şi în mod special în ora morţii mele, întăreşte-mă şi păzeşte-mă împotriva tuturor atacurilor duşmanului.

Amin.

3 Tatăl nostru…

3 Născători…

Mărire…

Părinte veşnic, îţi ofer această sfântă jertfă, spre mai mare mărirea Ta, cu aceeaşi iubire, smerenie şi însufleţire, putere şi tărie, cu care Fiul Tău Drag, Preotul veşnic, Isus Cristos pe Sine s-a jertfit, în mod special spre mai mare mărire şi bucurie a Sfântului Iuda Tadeul; ca recunoştinţă pentru harurile şi mărirea acordate lui şi pentru necesităţile mele veşnice. Amin.


RUGĂCIUNEA ZILNICĂ LA SFÂNTUL IUDA
O, Sfinte Iuda, te salut Prin Inima Preasfântă a lui Isus, te rog să-ţi aminteşti de dulceaţa cea simţit inima ta, când Isus te-a învăţat pe tine împreună cu apostolii, rugăciunea Tatăl nostru… şi te rog să obţii pentru mine harul să rămân fidel ataşat de Isus până la sfârşit. Amin.

Tatăl nostru…

RUGĂCIUNEA CĂTRE SFÂNTUL IUDA ÎN MARE NEVOIE
O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda lui Isus Cristos, tu mărite apostol şi martir, mare în virtuţi şi în facere de minuni, ajutorul grabnic şi fidel al celor care te respectă şi au încredere în tine, care ajuţi în situaţii dificile.

De aceea vin la tine şi te rog din adâncul inimii, vino în ajutorul meu prin mijlocirea ta puternică, deoarece tu ai harul special primit de la Dumnezeu de a-i ajuta pe cei care au renunţat şi la ultima speranţă. Priveşte spre mine: viaţa mea e viaţa crucii, zilele-mi sunt ale tristeţii, inima mea este marea amărăciunii, drumurile mele sunt pline de spini, abia sunt clipe care nu devin martorii lacrimilor şi suspinelor mele, la care se adaugă şi faptul că sufletul meu este chinuit de gânduri întunecoase, de nelinişte, de neîncredere şi deseori aproape disperare.

Pare că Providenţa Divină s-ar fi retras din faţa privirilor mele şi mi se clatină credinţa din inimă.

Asemenea gânduri ca nişte nori negri îmi înconjoară sufletul.

Tu nu mă poţi părăsi! Grăbeşte-te în ajutorul meu! Toată viaţa îţi voi fi recunoscător. Ca pe un protector deosebit te voi cinsti toată viaţa.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harurile acordate ţie şi voi extinde respectul tău între credincioşi, după capacităţile mele.

Amin.