Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


9 - = 7
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

HOMO VIATOR. Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Nașterii Domnului (AUDIO)

 
HOMO VIATOR. Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Nașterii Domnului (AUDIO)
  • 17 Dec 2016
  • 5198

DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI

Un șir lung de nume și de generații ne inundă, ascultând evanghelia de astăzi: unele sonore, constituind repere scripturistice, altele mai vagi, trezind în memoria noastră nedeslușite referințe biblice, se succed rând pe rând ajungând până la Isus, noul Adam.

Dacă Dumnezeu alege ca Fiul său să vină în lume ca Prunc Nevinovat, este pentru a ne indica Paternitatea ca și legătura privilegiată ce ne unește cu Creatorul și pentru a ne învăța să devenim la rândul nostru prunci și fii în Fiul. Postul Crăciunului este pregătit și precedat de duminica Samarineanului Milostiv, având în centru întrebarea cheie, aflată pe buzele tuturor: ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Șirul evangheliilor ce marchează drumul nostru spiritual înspre Crăciun ne învață pas cu pas, că pentru a moșteni trebuie să devenim fii, să facem parte din familie.

Duminica de astăzi ne destăinuie un minunat aspect al Providenței Divine, și anume acela că noi, cei de astăzi eram deja prezenți în mod tainic în mintea Creatorului pentru a deveni parte a familiei. Iubirea și îndurarea ce însoțesc toate generațiile, transformă încet, dar sigur o existență marcată de păcatul și trădarea umană, într-una aflată sub semnul iertării divine și al unei continue înnoiri. Istoria nu mai este una haotică, ci o descoperim însoțită și ghidată înspre împlinirea ei în Isus, Fiul lui Dumnezeu. În El, devenim și noi generație și neam ales, parte a familiei lui Dumnezeu și deci moștenitori.

Și noi părăsim Raiul, la fel ca Adam, prin păcatele noastre. Și noi trăim în robia Egiptului sau rătăcim prin pustiu din cauza alegerilor noastre greșite. Cunoaștem greutatea exilului și bucuria reîntoarcerii acasă și noi, la fel ca și poporul ales. Toate aceste experiențe ale noastre să învățăm să le aducem la grota din Betleem, întunecoasă precum fricile noastre cele mai profunde, dar purtând un Prunc Dumnezeesc ce cu lumina Sa învinge întunericul morții. Generațiile omenirii se împlinesc în El. În El se va împlini și viața noastră, cu întreaga ei încrengătură de momente de har și de trădări, de lumini și umbre. Pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm!

PS Claudiu
Episcopul Curiei

 

Ev Mt 1,1-25

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar naşterea lui Isus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Spiritul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu". Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Isus.