Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


10 - = 4
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Cea mai veche rugăciune creștină

 
Cea mai veche rugăciune creștină
  • 05 Ian 2020
  • 3078

Sfântul Clement al Romei, al patrulea papă al Bisericii și care, conform Sfântului Irineu, i-ar fi cunoscut pe Sfântul Petru și Sfântul Pavel, la sfârșitul primului secol scrie această rugăciune, considerată a fi cea mai veche după cele din Sfânta Scriptură. Cu această rugăciune Episcopul Romei își încheie scrisoarea către Corinteni:

Singur Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilești trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cel ce ridici pe cei smeriți și smerești pe cel ce se inalță, Cel ce îmbogățești și sărăcești, Cel ce ucizi și dai viață, Singurul Binefăcător al sufeletelor și Dumnezeul oricărui trup, Cel ce privești în adâncuri, Cel ce vezi faptele oamenilor, Ajutoul celor aflați în primejdie, Mântuitorul celor descurajați, Făcătorul și Ocrotitorul oricărui spirit, Cel ce înmulțești neamurile pe pământ și din toate ai ales pe cei ce Te iubesc pe Tine, prin Isus Cristos, Fiul Tău cel iubit, prin Care ne-ai învățat, ne-ai sfințit și ne-ai cinstit, pe Tine Te rugăm, Stăpâne, fii Ajutorul și Sprijinitorul nostru.

Mântuiește pe cei dintre noi care sunt în strâmtoare; îndură-te de cei smeriți, pe cei căzuți ridică-i, celor din nevoi arată-Te, pe cei bolnavi vindecă-i, pe cei ratăciți din poporul Tău întoarce-i; satură pe cei flămânzi, slobozește pe cei legați dintre noi, ridică-i pe cei slabi, mângâie-i pe cei slabi la suflet, ca toate neamurile să Te cunoască pe Tine, că Tu ești singurul Dumnezeu și Isus Cristos Fiul Tău, iar noi poporul Tău și oile pășunii Tale.

Tu, prin lucrările puterii Tale, ai făcut cunoscută crearea veșnică a lumii. Tu, Doamne, ai zidit lumea, Tu, Cel ce ești credincios în toate neamurile, drept în judecățile Tale, minunat în putere și măreție, înțelept în a zidi și priceput în a intemeia cele zidite de Tine.

Milostive și Îndurate, iartă-ne nouă fărădelegile, nedreptățile, păcatele și greșelile noastre. Nu socoti păcatele servilor și servelor Tale, ci curăță-ne cu curățenia adevărului Tău și îndreaptă pașii noștri ca să mergem în sfințenia inimii și să facem cele bune și bineplăcute înaintea Ta.

Da, Stăpâne, arată fața Ta peste noi, spre cele bune în pace, ca să ne acoperi pe noi cu mâna Ta cea puternică, să ne izbăvești de tot păcatul cu brațul Tău cel înalt și să ne scapi de cei ce ne urăsc pe nedrept. Dă-ne înțelegere și pace, nouă și tuturor celor ce locuiesc pământul, precum ai dat părinților noștri, când Te chemau cu cuviință, în credință și adevăr, ca să ne supunem Atotputernicului și Preasfântului Tău nume.

Tu, Stăpâne, cerescule Împărat al veacurilor, Cel ce dai fiilor oamenilor mărire, cinste și stăpânire peste cele ce sunt pe pământ, îndreptează gâdul celor ce ne conduc spre tot ceea ce este bun și bineplăcut înaintea Ta, ca ei, conducându-ne în pace, blândețe și cu bună cuviință să aibă parte de îndurarea Ta.

Pe Tine, Care singur ești puternic în a face cu noi toate aceasta și alte lucruri mai mari și mai mărețe, Te lăudăm prin Isus Cristos, Arhiereul și Apărătorul sufletelor noastre, prin care mărire și cinste îți aducem Ție acum și în vecii vecilor.

 Amin.

Traducere: ACCSursa:it.aleteia.org