Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


10 - = 9
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Vatican: Conferinţă de presă de prezentare a anului dedicat vieţii consacrate 2015

 
Vatican: Conferinţă de presă de prezentare a anului dedicat vieţii consacrate 2015
  • 01 Feb 2014
  • 2370
Vineri, 31 ianuarie 2014, în aula "Ioan Paul al II-lea" a Sălii de Presă a Sfântului Scaun, a avut loc conferinţa de presă de prezentare a anului dedicat vieţii consacrate care va fi celebrat în 2015. Au intervenit cardinalul João Braz de Aviz, prefect al Congregaţiei pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, şi ES Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, secretar al aceleiaşi congregaţii. Publicăm în continuare intervenţiile:

Intervenţia cardinalului João Braz de Aviz

Bună ziua tuturor!

Vă salut şi vă mulţumesc tuturor, dragi jurnalişti, pentru prezenţa voastră şi pentru atenţia pe care o acordaţi vieţii consacrate; după cum mulţumesc şi Sălii de Presă Vaticane pentru primirea foarte favorabilă a acestei "conferinţe de presă" pe care ne-am gândit s-o desfăşurăm drept Congregaţie pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică. Cu această ocazie vă aducem şi salutul tuturor celor care lucrează în această congregaţie (circa patruzeci de persoane) şi, cu siguranţă, al tuturor consacratelor şi consacraţilor răspândiţi în lumea întreagă.

În ziua 29 noiembrie 2013, Sfântul Părinte Francisc, la sfârşitul întâlnirii cu 120 de superiori generali ai Institutelor masculine în Aula Sinodului, în Vatican, desfăşurată într-un climat de bucurie şi de mare spontaneitate - papa Francisc a vorbit "liber" răspunzând la câteva întrebări -, a anunţat că anul 2015 va fi dedicat vieţii consacrate. Vestea, primită cu aplauze lungi de adunare, a fost comunicată de Secretariatul de Stat congregaţiei noastre cu câteva zile înainte. Papa Francisc primea astfel o sugestie pe care prefectul şi secretarul Congregaţiei pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, după ce a ascultat mulţi consacraţi, i-o prezentase cu câteva zile înainte, în timpul unei audienţe private. Cu acea ocazie aprobase deja această propunere viva voce.

Urmând mandatul Sfântului Părinte transmis de Secretariatul de Stat, dicasterul nostru se ocupă de pregătirea acestui an. În acest moment suntem în măsură să vă comunicăm obiectivele acestui an, pe care-l considerăm un timp de har pentru viaţa consacrată şi pentru Biserică, şi câteva iniţiative care vor fi realizate în cursul desfăşurării sale.

Înainte de toate ţinem să spunem că acest an al vieţii consacrate a fost gândit în contextul celor 50 de ani ai Conciliului al II-lea din Vatican şi mai special în aniversarea a 50 de ani de la publicarea decretului conciliar Perfectae caritatis despre reînnoirea vieţii consacrate.

Considerăm că acest Conciliu a reprezentat un suflu al Duhului nu numai pentru întreaga Biserică dar, probabil în mod deosebit, pentru viaţa consacrată. Suntem convinşi că în aceşti 50 de ani viaţa consacrată a parcurs un rodnic drum de reînnoire, nefiind scutită desigur de dificultăţi şi trude, în angajarea de a urma ceea ce Conciliul a cerut consacraţilor: fidelitate faţă de Domnul, faţă de Biserică, faţă de propria carismă şi faţă de omul de astăzi (cf. PC 2).

Tocmai pentru că recunoaştem în aceşti 50 de ani care ne despart de Conciliu un moment de har pentru viaţa consacrată, deoarece sunt marcaţi de prezenţa Duhului care ne face să trăim şi slăbiciunile şi infidelităţile ca experienţă a milostivirii şi a iubirii lui Dumnezeu, vrem ca acest an să fie o ocazie pentru a face "comemorare recunoscătoare" a acestui trecut recent. Iată primul obiectiv al vieţii consacrate.

Viaţa consacrată, aşa cum amintea papa Francisc la întâlnirea cu superiorii generali, "este complexă, este formată din păcat şi din har". În acest an vrem să recunoaştem şi să mărturisim slăbiciunea noastre, dar vrem şi "să strigăm" lumii cu putere şi cu bucurie sfinţenia şi vitalitatea care sunt prezente în viaţa consacrată. Câtă sfinţenie, de atâtea ori ascunsă, dar pentru asta nu mai puţin rodnică, în mănăstiri, în conventuri, în casele consacraţilor, care îi face pe aceşti bărbaţi şi femei să fie "icoane vii" ale Dumnezeului "de trei ori sfânt"! Această convingere ne face să mărturisim cu apostolul că "unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul". Vă invităm şi pe voi toţi păstori, preoţi şi laici, să vă uniţi cu mulţumirea noastră pentru darul vieţii consacrate oferit lumii şi Bisericii însăşi.

Cu privirea pozitivă asupra acestui timp de har care merge de la Conciliu până astăzi, vrem - şi iată al doilea obiectiv - "să îmbrăţişăm viitorul cu speranţă". Suntem foarte conştienţi că momentul prezent este "delicat şi obositor", aşa cum afirma Ioan Paul al II-lea în Vita consecrata (cf. VC 13) şi că criza prin care trece societatea şi Biserica însăşi atinge pe deplin viaţa consacrată. Dar vrem să asumăm această criză nu ca anticamera morţii, ci ca un kairos, o ocazie favorabilă pentru creşterea în profunzime şi, apoi, de speranţă, motivată de certitudinea că viaţa consacrată nu va putea dispare niciodată în Biserică, pentru că "a fost voită de însuşi Isus ca parte de neînlăturat a Bisericii sale" (Benedict al XVI-lea către episcopii brazilieni în Vizita ad limina, 5 noiembrie 2010). În faţa atâtor "profeţi de nenorocire" vrem să rămânem bărbaţi şi femei de speranţă; o speranţă care nu se bazează pe "carele şi călăreţii" noştri, adică pe forţele noastre, pe numerele noastre, ci pe cel în care ne-am pus încrederea. În el nimeni nu ne va fura speranţa noastră.

Această speranţă nu ne scuteşte, şi de acest lucru sunt foarte conştienţi consacraţii, să trăim prezentul cu pasiune - al treilea obiectiv al acestui an al vieţii consacrate. Pasiunea vorbeşte despre îndrăgostire, despre adevărată prietenie, despre comuniune profundă... Despre toate acestea este vorba când vorbim de viaţa consacrată şi acest lucru dă frumuseţe atâtor bărbaţi şi femei care mărturisesc sfaturile evanghelice şi-l urmează "mai îndeaproape" pe Cristos în această stare de viaţă. Anul vieţii consacrate va fi un moment important pentru "a evangheliza" propria vocaţie şi a mărturisi frumuseţea lui sequela Christi în multiplele forme în care se exprimă viaţa noastră. Consacraţii primesc ştafeta lăsată lor de respectivii fondatori şi fondatoare. Stimulaţi şi de papa Francisc, în acest an vor "să trezească lumea" cu mărturia lor profetică, îndeosebi cu prezenţa lor în periferiile existenţiale ale sărăciei şi gândirii, aşa cum a cerut papa Francisc superiorilor generali.

Consacraţii şi consacratele sunt conştienţi că, în afară de a relata marea istorie pe care au scris-o în trecut, sunt chemaţi să scrie în viitor o istorie nu mai puţin frumoasă şi mare (cf. VC 110). Toate acestea îi va face pe călugări şi pe consacraţi să continue reînnoirea propusă de Conciliu, potenţând relaţia lor cu Domnul, viaţa fraternă în comunitate, misiunea şi îngrijindu-se de o formare adecvată provocărilor din timpul nostru, în aşa fel încât "să repropună cu curaj" şi cu "fidelitate dinamică" şi creativă (cf. VC 37) experienţa fondatorilor şi fondatoarelor lor.

Iată obiectivele principale ale acestui an al vieţii consacrate, pentru care îi mulţumim din inimă Sfântului Părinte Francisc.

Dau acum cuvântul secretarului congregaţiei, ES Mons. José Rodríguez Carballo, care va prezenta câteva iniţiative pentru acest an.

*

Intervenţia ES Mons. José Rodríguez Carballo

Vă salut şi eu pe voi toţi şi vă mulţumesc pentru ceea ce veţi face pentru a ne însoţi în acest an dedicat vieţii consacrate pe care-l vom celebra în 2015, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a promulgării decretului conciliar Perfectae caritatis, care pentru noi continuă să fie un punct de referinţă obligatoriu.

În această intervenţie a mea, înainte de toate, vreau să vă comunic că vom propune Sfântului Părinte ca anul vieţii consacrate să înceapă în luna octombrie, în acelaşi timp cu publicarea constituţiei conciliare Lumen gentium, cu referinţă deosebită la capitolul VI, care vorbeşte despre viaţa consacrată. Vom propune de asemenea ca anul vieţii consacrate să se încheie în luna noiembrie 2015.

Activităţile principale prevăzute pentru acest an, pe care nu am îndoieli să-l definesc un an de har pentru Biserică şi îndeosebi pentru viaţa consacrată sunt: "

Începerea oficială a anului vieţii consacrate cu o solemnă concelebrare în bazilica "Sfântul Petru", prezidată dacă este posibil de Sfântul Părinte. Această celebrare, depinzând de agenda Sfântului Părinte, ar putea să fie în ziua de 21 noiembrie 2014, Ziua mondială "Pro orantibus". "

Adunarea plenară a Congregaţiei, care se va ţine în luna noiembrie şi care, pornind de la cuvintele lui Isus "vin nou în burdufuri noi", va avea ca temă: Novum în viaţa consacrată pornind de la Conciliul al II-lea din Vatican. "

Diferite întâlniri internaţionale la Roma. Între acestea sunt prevăzute următoarele:

- Întâlnire pentru tineri călugări şi călugăriţe: novici, cei cu voturi temporare şi cei cu voturi perpetue cu mai puţin de 10 ani de voturi;

- Întâlnirea formatorilor şi formatoarelor;

- Congresul internaţional de teologie a vieţii consacrate, organizat de dicasterul nostru, de USG şi de UISG şi cu colaborarea Universităţilor Pontificale, cu tema: "Reînnoirea vieţii consacrate în lumina Conciliului şi perspective de viitor";

- Expoziţie internaţională despre: "Viaţa consacrată Evanghelie în istoria umană", cu diferite stands după diferitele carisme.

Toate aceste întâlniri se vor face în strânsă colaborare cu USG şi cu UISG, şi este prevăzut ca să dureze o săptămână. La sfârşitul fiecăreia se va cere o audienţă cu Sfântul Părinte.

Pentru încheierea anului vieţii consacrate ne gândim şi la o solemnă concelebrare prezidată de Sfântul Părinte. Ar putea să fie, tot în acord cu el, în ziua de 21 noiembrie 2015, la 50 de ani ai decretului Perfectae caritatis.

Pentru a pregăti acest an, dicasterul îşi propune să publice la fiecare patru luni o scrisoare circulară despre teme care se referă la viaţa consacrată. Prima din aceste scrisori circulare va ieşi cu data de 2 februarie din acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Vieţii Consacrate, şi va fi dedicată Magisteriului Papei Francisc despre viaţa consacrată. Va avea ca titlu: "Bucuraţi-vă".

Tot ca pregătire pentru anul vieţii consacrate, dicasterul nostru, răspunzând la dorinţa Sfântului Părinte, a organizat un symposium despre gestiunea bunurilor economice şi patrimoniale din partea călugărilor. Aceste symposium, gândit îndeosebi pentru superiorii generali şi pentru economii generali şi provinciali, se va celebra în zilele de 8-9 martie din acest an la auditorium din Universitatea "Antonianum" la Roma.

Şi pentru surorile contemplative vom propune câteva iniţiative pentru anul vieţii consacrate respectând forma lor specifică de viaţă. Una dintre acestea va fi un "Lanţ mondial de rugăciune între mănăstiri".

La toate aceste iniţiative vrem să dăm un aspect îndeosebi formativ, ştiind că în formare ne jucăm prezentul şi viitorul caracterului semnificativ evanghelic al vieţii consacrate.

O a doua informaţie pe care vrem să v-o oferim se referă la câteva documente pe care le pregăteşte dicasterul.

În strânsă colaborare cu Congregaţia pentru Episcopi, prin mandatul Sfântului Părinte, se fac primii paşi pentru revizuirea documentului Mutuae relationes despre raporturile dintre episcopi şi călugări în Biserică.

Tot din mandatul Sfântului Părinte se va trece la actualizarea instrucţiunii Verbi sponsa, care tratează despre autonomia şi despre claustrarea surorilor complet contemplative.

Prevedem să putem încheia în scurt timp elaborarea documentului despre viaţa şi misiunea călugărilor fraţi.

Tot în scurt timp prevedem să oferim diferitelor institute de viaţă consacrată linii directoare şi orientări cu privire la gestiunea bunurilor.

Un prim text în elaborare se referă la vocaţia şi misiunea fraţilor care aparţin institutelor laicale. Este un document asupra căruia a fost făcută o mare muncă, în strânsă colaborare cu institutele interesate şi care sperăm că va putea fi publicat în curând.

O altă lucrare pe care dicasterul o duce înainte, chiar dacă într-adevăr suntem la începuturi, este revizuirea lui Verbi sponsa despre viaţa contemplativă, cu atenţie specială faţă de autonomia mănăstirilor şi faţă de claustrare. Actualul document care sprijină aceste două elemente caracteristice ale formei de viaţă complet contemplative, Verbi sponsa, este relativ recent, fiind publicat la 13 mai 1999. Însă evoluţia vieţii contemplative în aceşti ultimi ani face în aşa fel încât să fie necesară o revizuire a actualei discipline a claustrării şi a autonomiei, făcând referinţă specială şi la formare. Această revizuire se va face în strânsă colaborare cu contemplativele.

În timpul anului vieţii consacrate se aşteaptă de la Sfântul Părinte o nouă constituţie apostolică despre viaţa contemplativă în locul actualei Sponsa Christi promulgată de papa Pius al XII-lea în 1950.

Un al treilea document asupra căruia dicasterul nostru, în colaborare cu Congregaţia pentru Episcopi, va începe în scurt timp să lucreze este Mutuae relationes. Deja în urmă cu peste 10 ani, un Sinod ceruse revizuirea acestui document care călăuzeşte relaţiile dintre episcopi şi călugări. Aşa cum este cerut din mai multe părţi, astăzi această revizuire devine urgentă. Sfântul Părinte a dat mandat celor două Congregaţii interesate să înceapă această revizuire.

Un ultim document în şantier este despre gestiunea bunurilor din partea consacraţilor. Aceasta este o temă care apare des în munca din dicasterul nostru. Documentul este destul de elaborat şi credem că poate să fie publicat în următoarele luni. Cu acest document vrem să le oferim călugărilor linii directoare şi orientări de care trebuie ţinut cont în faţa situaţiilor complexe care se prezintă în acest domeniu.

Închei această intervenţie a mea invitând diferitele conferinţe de călugări şi Uniunile Superiorilor Majori să programeze bine acest an şi să ne furnizeze orice tip de sugestie care poate să ne ajute să planificăm şi să trăim acest an al vieţii consacrate în aşa fel încât să devină cu adevărat un "an de har".

Mulţumesc pentru atenţia dumneavoastră.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu


Sursa:ercis.ro