Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


8 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Sărbătoarea celor 12 Sfinţi Apostoli

 
Sărbătoarea celor 12 Sfinţi Apostoli
  • 30 Iun 2024
  • 354

Astăzi Biserica îi sărbătorește pe cei 12 Apostoli.

Apostolii sunt cei 12 bărbați aleși de Isus. Numarul 12 are o semnificație simbolică, fiind similar cu numarul triburilor israelite. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut, îl locul lui fiind ales Matia (Matei 10, 2-4).

Evangheliile lui Luca și Marcu amintesc faptul că Isus Cristos a ales pe cei 12 apostoli dintre cei care-l urmau (Luca 6,13 și Marcu 3,14). Catehismul Bisericii Catolice, ne învață: Isus este Trimisul Tatălui. Încă de la începutul slujirii sale "i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi a rânduit doisprezece ca să fie cu El şi să-i trimită să vestească" (Mc 3, 13-14). De atunci, ei aveau să fie "trimişii" lui (este sensul cuvântului grecesc apostoloi). În ei Isus îşi continuă misiunea: "Precum m-a trimis pe mine Tatăl aşa vă trimit şi Eu pe voi" (In 20, 21). Slujirea lor este, deci, continuarea propriei lui misiuni: "Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte", le spune El celor Doisprezece (Mt 10, 40).
Isus îi uneşte la misiunea pe care El a primit-o de la Tatăl: după cum "Fiul nu poate face nimic de la sine" (In 5, 19. 30), ci primeşte totul de la Tatăl care l-a trimis, tot astfel cei pe care-i trimite Isus nu pot face nimic fără El, de la care primesc încredinţarea misiunii şi puterea de a o împlini. Apostolii lui Cristos ştiu deci că sunt înzestraţi de Dumnezeu cu calitatea de "slujitori ai unui legământ nou" (2 Cor 3, 6), "slujitori ai lui Dumnezeu" (2 Cor 6, 4), "ambasadori ai lui Cristos" (2 Cor 5, 20), "slujitori ai lui Cristos şi administratori ai tainelor lui Dumnezeu" (1 Cor 4, 1).

(CBC 858-859)

De fiecare data când rostim Crezul afirmăm că Biserica este “apostolică”, deoarece învață ceea ce au învățat Apostolii.  


Cei 12 Apostoli ai lui Cristos

Sfântul Apostol Petru, corifeul apostolilor
Sfântul Apostol Petru a fost frate cu Sfântul Apostol Andrei.  Era pescar pe Marea Galileii când a fost chemat de Domnul să devină “pescar de oameni” (Mat. 4:19). Inițial s-a numit Simon, însă a primit ulterior numele de Petru (în aramaică Chefa însemnând piatră). La mărturisirea lui Petru: “Tu esti Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu” (Matei 16:16), Domnul i-a răspuns, “Tu ești Petru, și pe acestă piatră voi zidi Biserica Mea. Sfantul Apostol Petru a propovaduit Evanghelia mai întâi în Iudeea; apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia, în Bitinia și în Iliric. A ajuns până la Roma unde a primit moarte martirică.  A fost primul papă al Romei. Îi sunt atribuite două epistole.


Sfântul Apostol Andrei
Sfântul Apostol Andrei, frate al Sfântului Apostol Petru (Simon), era un pescar originar din Betsaida Galileii. A propovăduit pe Cristos în Bitinia și în toate părțile de pe lângă Marea Neagră. A primit moarte martirică în Patras, fiind răstignit pe o cruce în formă de X (crucea sfântului Andrei).


Sfântul Apostol Bartolomeu
În Sfânta Scriptură, Sfantul Bartolomeu este identificat cu Natanael (Ioan 1:45-51), despre care Mântuitorul a mărturisit că este un israelian în care nu există vicleșug (Ioan 1:47). A predicat Evanghelia în Licaonia, India și Armenia, unde a primit martiriul.


Sfântul Apostol Iacob
Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, numit "fiul tunetului", După înălțarea Domnului, a propovăduit Cuvantul lui Dumnezeu, mai intai la toata Iudeea si, dupa aceea, în Spania. Din Faptele Apostolilor aflăm că a fost ucis de către regele Agripa în Ierusalim (Fapte 12:2).


Sfântul Apostol Ioan
Sfântul Ioan Evanghelistul, a fost fiu al lui Zevedeu și frate al Sfântului Apostol Iacov. Biblia îl prezintă ca apostolul cel iubit Domnului. A propovăduit Evanghelia lui Cristos în Efes și în toată Asia. Apostolul Ioan a trecut la cele veșnice în jurul anului 99 d.Cr., fiind exilat în insula Patmos. Sfantului Apostol Ioan îi sunt atribuite Evanghelia, trei epistole și Apocalipsa.


Sfântul Apostol Iuda
Sfântul Apostol Iuda, este numit de Luca fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, și fratele Domnului. Matei și de Marcu îl numesc Levi respectiv Tadeu. A propovaduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia, fiind martirizat în Persia.


Sfântul Apostol Matei
Sfântul Apostol Matei (numit și Levi, fiul lui Alfeu (Marcu 2:14)) a fost fratele Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu și era vameș. Îi este atribuită prima Evanghelie, scrisă în aramaică. A propovăduit pe Cristos întâi în rândul iudeilor, apoi în Etiopia, Macedonia, Siria și Persia.

Sfântul Apostol Filip
Sfântul Apostol Filip, asemenea lui Petru și Andrei, era oginar din Betsaida Galileii (Matei 10:3). El a adus la Cristos pe Natanael. A fost misionar în Frigia unde a primit moarte martirică în cetatea Ierapole.


Sfântul Apostol Simon Zelotul
Sfântul Apostol Simon Zelotul, este numit uneori și cananeul, deoarece a fost originar din Cana Galileii. Sfântul Apostol Simon Zelotul a călătorit în Egipt și Africa, apoi în Mauritania și Libia, propovăduind Evanghelia lui Cristos.

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu
Sfântul Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Isus Cristos și a propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt. Sfântul Iacob al lui Alfeu a murit răstignit pe cruce.

Sfântul Apostol Toma
Sfântul Apostol Toma, numit “geamănul” era originar din Paneida, cetatea Galileei. El a cerut să vadă și să atingă rănile Domnului după învierea Sa. Sfântul Apostol Toma a predicat în Persia, Edesa și India, unde este cinstit ca intemeietor al Bisericii de aici.


Sfântul Apostol Matia
Potrivit Faptelor Apostolilor, Sfântul Matia a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Cristos, după ce acesta s-a  sinucis(Fapte 1:15-26). Sfântul Apostol Matia a predicat în Etiopia și Armenia, primind moartea pe cruce.

 

ACC
 

Știri din aceeași categorie