Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


8 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Vecernia Duminicii a VI-a din Postul Mare

 
Vecernia Duminicii a VI-a din Postul Mare
  • 23 Apr 2016
  • 3344

Duminica Floriilor.

Intrarea Domnului în Ierusalim.

24 aprilie 2016; Cuvioasa Elisabeta; Sfântul Sava Stratilat (+372).

(Toate ale sărbătorii; Liturghia Sf Ioan Gură de Aur;

antifoane speciale; Ap Filipeni 4,4-9; Ev Ioan 12,1-18; binecuvântarea ramurilor de salcie; dezlegare la peşte).

 

La : Doamne, strigat-am…

 

Psalmul 140, pe versul 6, propriu-zis.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii mele, când strig către Tine (Ps 140,1), auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, ardere de seară (Ps 140,2). Auzi-mă, Doamne!

 

 

Se pun Stihirile pe 10. Sunti 5 stihiri, care se repetă.

Stih: Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău (Ps 141,7a).

Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141,7b).

Astăzi harul Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat şi, toţi luând Crucea Ta, zicem: Binecuvântat eşti Cel ce vii în numele Domnului; Osana, Celui dintru înălţime.

 

Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! (Ps 129,1).

Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129,2).

 Cel ce are scaun cerul şi aşternut picioarelor pământul, Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl şi Fiul, Cel împreună vecuitor, s-a smerit astăzi, venind în Betania pe mânz necuvântător. Pentru aceasta pruncii evreieşti ţinând în mâini stâlpări, L-au lăudat cu glas: Osana, Celui dintru înălţime; binecuvântat Cel ce vine, Împăratul lui Israel!

 

Stih:  De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps 129,3-4).

Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău, sperat-a sufletul meu în Domnul (Ps 129,5-6a).

Veniţi astăzi şi noi, Israelul cel nou, Biserica cea din neamuri, să strigăm cu proorocul Zaharia: Bucură-te foarte fata Sionului, vesteşte fata Ierusalimului, că iată Împăratul tău vine la tine blând şi mântuind, călare pe mânz de asin, fiul celei de sub jug. Sărbătoreşte ca şi pruncii, ţinând în mâini stâlpări, Laudă: Osana, Celui dintru înălţime; binecuvântat este Cel ce vine, Împăratul lui Israel!

 

Stih: Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps 129,6b).

Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El; şi El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui (Ps 129,7-8).

Însemnându-ne nouă mai înainte cinstită învierea Ta, ai ridicat, Bunule, din mormânt, cu porunca Ta, pe prietenul Tău, Lazăr, fiind mort fără suflare de patru zile şi mirosind greu. Pentru aceasta şi pe mânz încălecând, spre închipuire Te-ai purtat ca într-o căruţă, pe păgâni arătând, Mântuitorule. Pentru aceasta şi laudă aduce Ţie Israelul cel iubit, din gurile celor de la sân şi ale pruncilor celor fără de răutate, care Te-au văzut pe Tine, Cristoase, intrând în Sfânta Cetate, mai înainte de Paşti cu şase zile.

 

Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116,1).

Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116,2).

Cu şase zile mai înainte de Paşti, sosit-a Isus în Betania şi au venit la Dânsul ucenicii Lui, zicând: Doamne, unde vrei să gătim Ţie paştile? Iar El i-a trimis pe ei, zicând: Mergeţi în satul cel dinaintea voastră şi veţi afla un om ducând un vas de lut cu apă; să mergeţi după dânsul, şi stăpânului casei să-i ziceţi: Învăţătorul zice: La tine va să fac paştile împreună cu ucenicii Mei.

 

Mărire…,  Şi acum…, Stihira cea dintâi, vers 6.

Astăzi harul Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat şi, toţi luând Crucea Ta, zicem: Binecuvântat eşti Cel ce vii în numele Domnului; Osana, Celui dintru înălţime.

 

Prohimenul şi stihurile zilei, vers 6.

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! (Ps 92,1a)

Stih 1: Îmbrăcatu-s-a Domnul întru putere şi s-a încins (Ps 92,1b).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!

Stih 2: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92,2).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!

Stih 3: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile (Ps 92,7b).

Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat!

 

Paremiile:

De la Facere (49,1-2;8-12), citire.

Apoi a chemat Iacov pe fiii săi şi le-a zis: "Adunaţi-vă, ca să vă spun ce are să fie cu voi în zilele cele de apoi.

Adunaţi-vă şi ascultaţi-mă, fiii lui Iacov, ascultaţi pe Israel, ascultaţi pe tatăl vostru!

Iudo, pe tine te vor lăuda fraţii tăi. Mâinile tale să fie în ceafa vrăjmaşilor tăi. Închina-se-vor ţie feciorii tatălui tău.

Pui de leu eşti, Iudo, fiul meu! De la jaf te-ai întors... El a îndoit genunchii şi s-a culcat ca un leu, ca o leoaică... Cine-l va deştepta?

Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.

Acela îşi va lega de viţă asinul Său, de coardă mânzul asinei Sale. Spăla-va în vin haina Sa şi în sânge de strugure veşmântul Său!

Ochii Lui vor scânteia ca vinul şi dinţii Săi vor fi albi ca laptele”.

Din Proorocia lui Sofonie (3,14-19), citire.

Aşa zice Domnul: Bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israele; veseleşte-te şi te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului!

Căci Domnul a înlăturat judecăţile rostite împotriva ta şi a întors pe vrăjmaşii tăi. Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu vei mai vedea nici o nenorocire.

În ziua aceea se va zice Ierusalimului: "Nu te teme Sioane, căci mâinile tale nu vor slăbi.

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic. El se va bucura foarte de tine şi în dragostea Lui va tresălta şi va cânta de bucurie pentru tine.

Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbători, şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor.

 

Din Proorocia lui Zaharia (9,9-15a), citire.

Aşa zice Domnul: Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei.

El va nimici carele din Efraim, caii din Ierusalim şi arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor şi împărăţia Lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare şi de la Eufrat până la marginile pământului.

Iar pentru tine, pentru sângele legământului tău, voi da drumul robilor tăi din fântâna fără apă.

La tine, fiica Sionului, se vor întoarce robii care aşteaptă. Pentru zilele surghiunului tău, chiar astăzi îţi vestesc: Îţi voi răsplăti îndoit.

Căci am întins pe Iuda ca pe un arc şi pe Efraim îl pun săgeată pe coardă. Şi voi aţâţa pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Iavane (Grecia), şi te voi preface în sabie de viteaz.

Şi Domnul Se va arăta deasupra lor şi săgeata Lui va ţâşni ca fulgerul şi Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vijelia de la miazăzi.

Domnul Savaot îi va ocroti.

 

La Stihoavnă

După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei, vers 8.

Bucură-te și te veselește cetatea Sionului, bucură-te și te veselește, Biserica lui Dumnezeu; că iată Împăratul tău a venit în dreptate, șezând pe mânz, lăudat de prunci: Osana, Celui dintru înălțime, binecuvântat ești Cel ce ai mulțime de îndurări, îndură-Te spre noi!

 

Stih: Din gura copiilor și a pruncilor ai săvârșit laudă.

Venit-a Mântuitorul astăzi în cetatea Ierusalimului, să împlinească Scriptura; și toți au luat în mâini stâlpări de finic și veșmintele și-au așternut înaintea Lui, cunoscând că El este Dumnezeul nostru; Căruia cântă heruvimii neîncetat: Osana, Celui dintru înălțime, binecuvântat ești Cel ce ai mulțime de îndurări, îndură-Te spre noi!

 

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de minunat numele Tău în tot pământul!

Cel ce Te porți pe heruvimi și ești lăudat de serafimi, ai șezut pe mânz, Bunule; și precum zice David, pruncii Te-au lăudat cu dumnezeiască cuviință, iar iudeii Te-au hulit cu fărădelege. Șederea pe mânz înseamnă întoarcerea neamurilor neînfrânate de la necredință la credință. Mărire Ție, Hristoase, Cel ce ești singur milostiv și iubitor de oameni.

 

Mărire…,  vers 6.

Astăzi harului Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat, și toți luând Crucea Ta, zicem: Binecuvântat, Cel ce vii în numele Domnului; Osana, Celui dintru înălțime!

 

Și acum…, tot aceasta.

Astăzi harului Sfântului Spirit pe noi ne-a adunat, și toți luând Crucea Ta, zicem: Binecuvântat, Cel ce vii în numele Domnului; Osana, Celui dintru înălțime!

 

La Tropare

Troparul Sărbătorii (de două ori), pe vers 1.

Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai ridicat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele biruinței purtând, Ție Biruitorului morții cântăm: Osana, Celui dintru înălțime, binecuvântat ești Cel ce vii întru numele Domnului.

Apoi, alt tropar, vers 4.

Îngropându-ne împreună cu Tine prin botez, Hristoase Dumnezeul nostru, vieții celei fără de moarte ne-am învrednicit cu Învierea Ta, și cântând, grăim: Osana, Celui dintru înălțime, binecuvântat ești Cel ce vii întru numele Domnului!

 

La Dezlegarea finală!

Cel ce pe mânzul asinei a primi a ședea pentru mântuirea noastră, Hristoa, adevăratul Dumnezeul nostru…

 

Text pregătit de Pr. Ioan Fărcaș