Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


3 - = 2
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

Novena la milostivirea lui Dumnezeu

 
Novena la milostivirea lui Dumnezeu
  • 19 Apr 2019
  • 1419

În Vinerea Mare (în Biserica Romano-Catolică) începe şi Novena la milostivirea lui Dumnezeu. Această novenă i-a fost relevată de Isus sfintei Faustina Kowalska căreia i-a spus că va dărui orice fel de har celui care o recită, cu conditia să fie spovedit și să pună în practică cerințele cultului Milostivirii lui Dumnezeu: încrederea in Dumnezeu si fapte de caritate faţă de aproapele. Isus i-a poruncit sorei Faustina să scrie novena şi să o recite înainte de sărbătoarea Milostivirii lui Dumnezeu, începând cu Vinerea Mare.

Doresc ca în timpul acestor nouă zile, să aduci sufletele la izvorul milostivirii Mele, pentru ca ele să ia putere şi prospeţime, precum şi toate harurile de care au nevoie în greutăţile vieţii şi mai ales în ceasul morţii. În fiecare zi vei aduce până la inima Mea un grup diferit de suflete şi le vei cufunda în oceanul milostivirii Mele. Iar Eu voi face să intre toate aceste suflete în lăcaşul Tatălui Meu. Vei face acest lucru în viaţa aceasta şi în cealaltă. Nu voi refuza nimic sufletelor pe care le vei aduce la izvorul milostivirii Mele. Şi în fiecare zi, prin pătimirea Mea dureroasă, vei cere de la Tatăl Meu haruri pentru aceste suflete.

Ziua întâi

Astăzi, adu-Mi întreaga omenire, şi în special pe toţi păcătoşii, şi cufund-o în oceanul milostivirii Mele. Mă vei mângâia astfel în amara întristare [în] care mă adânceşte pierderea sufletelor.

Preamilostive Isuse, a Cărui trăsătură este să ai milă de noi şi să ne ierţi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nesfârşita Ta bunătate, primeşte-ne în lăcaşul Inimii Tale îndurătoare şi nu ne lăsa să plecăm de acolo în veci. Te implorăm pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt.

O, atotputernicie a milostivirii lui Dumnezeu,

Mântuire pentru omul păcătos,

Tu eşti milostivire şi ocean de îndurare,

Tu vii în ajutorul celui care Ţi se roagă cu umilinţă.

Părinte veşnic, aruncă o privire milostivă asupra întregii omeniri închise în Inima îndurătoare a lui Isus – şi în special asupra sărmanilor păcătoşi – şi pentru pătimirea Sa dureroasă, arată-ne milostivirea Ta, ca să preamărim atotputernicia milostivirii Tale în vecii vecilor. Amin!

(În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu.)

Ziua a doua

Astăzi adu-Mi sufletele preoţeşti şi călugăreşti, şi cufundă-le în nepătrunsa Mea milostivire. Ele Mi-au dat puterea să îndur amara Mea pătimire, prin ele, ca prin nişte canale, milostivirea Mea se revarsă asupra omenirii.

Preamilostive Isuse, de la care provine tot ce e bun, înmulţeşte harurile Tale în noi, ca să îndeplinim cu vrednicie fapte de milostivire, pentru ca aceia care ne privesc, să-L preamărească pe Tatăl milostiv, care este în cer.

Izvorul iubirii lui Dumnezeu Rămâne în sufletele curate,

Cufundate în marea milostivirii

Strălucitoare ca stelele, limpede ca aurora.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra acestui grup [de aleşi] din via Ta, sufletele preoţeşti şi călugăreşti, şi copleşeşte-le cu puterea binecuvântării Tale, şi prin sentimentul Inimii Fiului Tău în care ele sunt închise, acordă-le puterea luminii Tale, pentru ca ele să-i poată conduce pe ceilalţi pe căile mântuirii, ca să cânte împreună slava nepătrunsei Tale milostiviri, în vecii vecilor. (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu.)

Ziua a treia

Astăzi, adu-Mi toate sufletele evlavioase şi fidele şi cufundă-le în oceanul milostivirii Mele; aceste suflete Mi-au adus mângâiere pe calea crucii, ele au fost picătura de mângâiere în oceanul amărăciunii.

Preamilostive Isuse, care acorzi tuturor din abundenţă harurile din comoara milostivirii Tale, primeşte-ne în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare şi nu ne lăsa să ieşim de acolo în veci. Te implorăm pentru iubirea de neconceput de care arde Inima Ta pentru Tatăl ceresc.

Nepătrunse sunt minunile milostivirii,

De nepătruns pentru cel păcătos precum şi pentru cel drept,

Asupra tuturor, Tu arunci o privire plină de milă,

Ne atragi pe toţi spre iubirea Ta.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor fidele, moştenirea Fiului Tău, şi prin dureroasa Sa pătimire, acordă-le binecuvântarea Ta şi înconjoară-le cu ocrotirea Ta neîncetată ca să nu piardă iubirea, nici comoara sfintei credinţe, ci împreună cu corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească nesfârşita Ta milostivire în vecii vecilor. (În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări.)

Ziua a patra

Astăzi, adu-Mi sufletele păgânilor şi ale celor care încă nu Mă cunosc, M-am gândit şi la ei în timpul amarei Mele pătimiri, iar zelul lor viitor a mângâiat inima Mea. Cufundă-le în oceanul milostivirii Mele.

Preaîndurătorule Isus, care eşti lumina lumii întregi, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele păgânilor care încă nu Te cunosc; fie ca razele harului Tău să le lumineze, pentru ca şi ele să preamărească împreună cu noi minunile milostivirii Tale, şi nu le lăsa să iasă din lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare.

Fie ca lumina iubirii Tale

Să lumineze întunericul sufletelor,

Fă ca aceste suflete să Te cunoască

Şi să preamărească împreună cu noi milostivirea Ta.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor păgânilor şi ale acelora care încă nu Te cunosc, dar care sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Atrage-le spre lumina Evangheliei. Aceste suflete nu ştiu cât de mare este fericirea de a Te iubi; fă ca ele să preamărească generozitatea milostivirii Tale în vecii vecilor. Amin! (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu.)

Ziua a cincea

Astăzi, adu-Mi sufletele ereticilor şi ale fraţilor despărţiţi şi cufundă-le în oceanul milostivirii Mele; în amara Mea pătimire, ele Mi-au sfâşiat trupul şi inima, adică Biserica Mea. Când ele vor reveni la unitatea Bisericii, rănile Mi se vor cicatriza şi astfel ele mă vor alina în pătimirea Mea.

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi, Tu nu le refuzi lumina acelora care Ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele ereticilor şi ale fraţilor despărţiţi, atrage-le prin lumina Ta la unitatea Bisericii şi nu le lăsa să iasă din lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare, ci fă ca şi ele să preamărească generozitatea milostivirii Tale.

Chiar şi pentru cei care au rupt în bucăţi haina unităţii Tale,

Curge din Inima Ta un izvor de milă.

Atotputernicia milostivirii Tale, o, Dumnezeule,

Poate scoate până şi aceste suflete din greşeală.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor ereticilor şi ale fraţilor despărţiţi care au irosit bunătăţile Tale şi au abuzat de harurile Tale, persistând cu încăpăţânare în greşelile lor. Nu privi la păcatele lor, ci la iubirea Fiului Tău şi la amara Sa pătimire pe care a îndurat-o şi pentru ele, pentru că şi ele sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Fă ca şi ele să prea-mărească imensa Ta milostivire în vecii vecilor. Amin! (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu)

Ziua a şasea

Astăzi, adu-Mi sufletele blânde şi smerite, precum şi pe cele ale copilaşilor şi cufundă-le înmilostivirea Mea. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu inima Mea, ele M-au întărit în amara Mea agonie; le vedeam veghind ca nişte îngeri pământeşti pe altarele Mele; asupra lor revărs torente de haruri. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul Meu; sufletelor smerite le acord încrederea Mea.

Preamilostive Isuse, care ai spus Tu Însuţi: Învăţaţi de la Mine căci sunt blând şi smerit cu inima primeşte în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele blânde şi smerite, precum şi pe cele ale copilaşilor. Aceste suflete umplu de încântare cerul întreg şi sunt desfătarea specială a Tatălui ceresc, ele sunt un buchet de flori în faţa tronului lui Dumnezeu, unde numai Dumnezeu se delectează cu mireasma lor. Aceste suflete rămân pentru totdeauna în Inima preaîndurătoare a lui Isus şi cântă fără încetare imnul iubirii şi al milostivirii în veac.

Sufletul cu adevărat smerit şi blând,

Respiră raiul deja de pe pământ.

Iar mireasma smeritei sale inimi

Îl încântă pe Creatorul Însuşi.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor blânde şi smerite, şi asupra sufletelor copilaşilor, închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Aceste suflete se aseamănă cel mai bine cu Fiul Tău, mireasma acestor suflete urcă de pe pământ şi ajunge la tronul Tău. Părinte al milostivirii şi a toată bunătatea, Te implor pentru iubirea şi desfătarea pe care o ai pentru aceste suflete, binecuvântează lumea întreagă, pentru ca toate sufletele să poată cânta împreună slava milostivirii Tale în veci. Amin! (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu)

 

Ziua a şaptea

Astăzi, adu-Mi sufletele care Îmi cinstesc şi Îmi preamăresc în mod deosebit milostivirea şi cufundă-le în îndurarea Mea. Aceste suflete M-au compătimit cel mai fierbinte în suferinţele pătimirii Mele şi au pătruns cel mai profund în duhul Meu. Ele sunt reflectarea vie a inimii Mele îndurătoare. Aceste suflete vor străluci în mod deosebit în viaţa viitoare, niciunul nu va merge în focul iadului, Eu voi apăra pe fiecare dintre ele în ceasul morţii.

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este numai iubire, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele care cinstesc şi preamăresc în mod deosebit măreţia milostivirii Tale. Aceste suflete sunt puternice cu forţa lui Dumnezeu Însuşi; În mijlocul tuturor chinurilor şi necazurilor, ele înaintează încrezătoare în milostivirea Ta, aceste suflete sunt unite cu Isus şi poartă omenirea întreagă pe umerii lor. Aceste suflete nu vor fi judecate cu severitate, ci milostivirea Ta le va înconjura în momentul agoniei.

Sufletul care celebrează bunătatea Domnului său

Este iubit în mod cu totul aparte de El.

Acesta este cât se poate de aproape de izvorul viu

Şi ia haruri din milostivirea lui Dumnezeu.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor care cinstesc şi preamăresc cel mai mare atribut al Tău, adică nesfârşita Ta milostivire care sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Aceste suflete sunt o Evanghelie vie, mâinile lor sunt pline de fapte de milostivire iar sufletul lor, debordând de bucurie, cântă imnul milostivirii Celui Preaînalt. Te implor, Dumnezeul meu, arată-le milostivirea Ta, potrivit nădejdii şi încrederii pe care şi-au pus-o în Tine, ca să se îndeplinească în ele făgăduiala lui Isus care le-a spus: Pe sufletele care vor venera nesfârşita Mea milostivire le voi apăra Eu Însumi în timpul vieţii lor şi mai ales în ceasul morţii, ca pe propria Mea slavă. (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu)

Ziua a opta

Astăzi, adu-Mi sufletele care sunt în temniţa purgatoriului şi cufundă-le în abisul milostivirii Mele, ca valurile sângelui Meu să le răcorească arsurile. Toate aceste suflete Îmi sunt tare dragi, ele se achită faţă de dreptatea Mea; este în puterea ta să le aduci alinare. Scoate din tezaurul Bisericii Mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. O, dacă le-ai cunoaşte chinul, ai oferi neîncetat pentru ele darul duhului tău şi ai plăti datoriile lor faţă de justiţia Mea.

Preamilostive Isuse, care ai spus Tu Însuţi că vrei milostivirea, iată că aduc în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele din purgatoriu, sufletele care Îţi sunt tare dragi, dar care totuşi trebuie să dea socoteală judecăţii Tale, ca valurile de sânge şi apă ţâşnite din Inima Ta să stingă flăcările focului purgatoriului pentru ca, şi acolo, să fie preamărită puterea milostivirii Tale.

Din cumplita arşiţă a focului purgatoriului,

O tânguire se înalţă spre milostivirea Ta,

Iar ele simt mângâiere, alinare şi răcoare

În torentul de apă amestecată cu Sângele Tău.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor din purgatoriu, dar care sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Te implor prin pătimirea dureroasă a lui Isus, Fiul Tău, şi prin toată amărăciunea de care a fost inundat sufletul Său preasfânt, arată-Ţi milostivirea faţă de sufletele care sunt sub privirea Ta dreaptă; nu le privi altfel decât prin rănile lui Isus, preaiubitul Tău Fiu, căci noi credem că bunătatea şi mila Ta sunt nemăsurate. (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu)

Ziua a noua

Astăzi, adu-Mi sufletele reci, şi cufundă-le în abisul milostivirii Mele. Acestea sunt sufletele care rănesc cel mai dureros inima Mea. Sufletul indiferent mi-a inspirat cea mai mare aversiune în Grădina Măslinilor. Din cauza lor am spus Eu: Tată, îndepărtează de la Mine această cupă, dacă asta este voia Ta. Pentru ele ultimul colac de salvare este să recurgă la milostivirea Mea.

Isuse preaîndurător, care eşti însăşi mila, fă să intre în lăcaşul Inimii Tale preaîndurătoare sufletele reci, ca în acest foc al purei Tale iubiri, să se încălzească aceste suflete îngheţate care seamănă cu nişte cadavre şi Te umplu de un asemenea dezgust. O, preaîndurătorule Isuse, foloseşte-Te de atotputernicia milostivirii Tale, atrage-le în rugul iubirii Tale şi dă-le iubirea lui Dumnezeu, căci Tu poţi totul.

Focul şi gheaţa nu pot fi amestecate,

Căci, ori focul se va stinge, ori gheaţa se va topi,

Dar milostivirea Ta, o, Dumnezeul meu,

Poate ajuta nimicnicii încă şi mai mari.

Părinte Veşnic, aruncă o privire milostivă asupra sufletelor reci, care totuşi sunt închise în Inima preaîndurătoare a lui Isus. Părinte al milostivirii, Te implor pentru amărăciunea pătimirii Fiului Tău şi pentru agonia Sa de trei ore de pe cruce, îngăduie ca şi ele să celebreze abisul milostivirii Tale. (În continuare, se recită Coroniţa Milostivirii lui Dumnezeu).Sursa:milostivirealuidumnezeu.ro