Scrie-ne un mesaj!

Dacă doriți să ne contactați pentru a ne întreba ceva sau a ne sugera ceva, sau pur și simplu pentru a ne saluta, vă rugăm să folosiți formulatul alăturat. Vom încerca să vă răspundem cât mai repede cu putință.

Echipa e-communio.ro


2 - = 1
* Toate câmpurile marcate sunt obligatorii
Ultimele știri
e-communio.ro logo

15 versete biblice care ne ajută să facem față provocărilor zilnice

 
15 versete biblice care ne ajută să facem față provocărilor zilnice
  • 10 Iul 2018
  • 2803

Fiecare ființă umană se confruntă zilnic cu provocări. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, adolescent sau vârstnic, simplu muncitor sau director, nu contează: astăzi, în acest moment, te confrunți cu o provocare. Sau te pregătești să o înfrunți.

Adesea, când se vorbește despre probleme sau obstacole, persoanele sunt influențate de două abordări extreme, ambele greșite: unii cred că viața este o suferință continuă pentru care nu merită să lupți, în timp ce alții consideră că totul este simplu și că nu este nevoie de luptă pentru a obține ceea ce se dorește.

Acest lucru este valabil mai ales în viața unui creștin. Cine știe de câte ori ne-am întrebat: „Doamne, de ce mi se întâmplă toate acestea?” Cine știe de câte ori am arătat cu degetul spre fratele nostru aflat în dificultate, ca și cum i-am fi spus: „Dacă Dumnezeu ar fi fost cu tine, nu ai fi trecut prin această situație”.

Viața în Cristos nu este sinonim cu „lipsa de probleme”. Faptul că suntem creștini, urmașii Celui care a învins moartea, înseamnă altceva. Acest lucru ne face să găsim puterea pentru a duce „lupta cea bună”.

Vă propunem o listă - cu siguranță nu exhaustivă - cu 15 versete din Biblie care ne arată curajul pe care fiii lui Dumnezeu trebuie să îl aibă pentru a lupta împotriva păcatului și împotriva adversităților vieții.

1) Deuteronom 31, 6-8

Fiţi tari şi curajoşi, nu vă temeţi, nu vă îngroziţi, nici nu vă înspăimântaţi de ei, că Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuşi cu tine; nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi. Domnul Însuşi va merge înaintea ta; El Însuşi va fi cu tine şi nu se va depărta de tine, nici te va părăsi; nu te teme, nici nu te înspăimânta”.

2) Iosua 1, 9

Îţi poruncesc: Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici să te înspăimântezi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge”.

3) Ecleziasticul 34-14

Cel care se teme de Domnul n-are teamă de nimic și nu tremură căci El este speranța lui”.

4) Psalmul 27, 9-11

Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a sperat inima mea şi mi-a ajutat; Domnul este întărirea poporului Său şi apărător de mântuire unsului Său”.

5) Proverbe 3, 5-6

Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te încrede în priceperea ta; pe toate căile tale gândeste-te la El şi El îţi va netezi toate cărările tale”.

6) Filipeni 1, 28

Fără să vă înfricoşaţi întru nimic de cei potrivnici. Ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, pentru voi este de mântuire, şi aceasta este de la Dumnezeu”.

7) 1 Cronici 28, 20

Apoi a zis David către fiul său Solomon: "Fii tare şi curajos; păşeşte la lucru, nu te teme, nici te speria, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. Nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi, până nu vei isprăvi toată lucrarea ce se cere la templul Domnului”.

8) Isaia 41, 10-13

Nu te teme, că Eu sunt cu tine; nu privi cu îngrijorare, că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu îţi dau tărie şi te ocrotesc şi dreapta Mea cea tare te va sprijini. Iată, se vor ruşina şi de ocară se vor face toţi cei ce sunt înfuriați împotriva ta; toţi vor fi nimiciţi şi vor pieri cei ce se vor opune ție! Vei căuta şi nu vei găsi pe cei ce te urăsc pe tine; vor fi reduși la nimic cei ce vor să se lupte cu tine. Că Eu sunt Dumnezeul tău, Eu întăresc dreapta ta şi îţi zic ţie: "Nu te teme, căci Eu sunt ajutorul tău!”.

9) 1 Corinteni 15, 57-58

Să mulțumim lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos! Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul”.

10) Psalmul 22, 4-6

Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta mă mângâie. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu. Mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile”.

11) Evrei 13, 5-6

Îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a zis: "Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi". Pentru aceea, putem să zicem cu încredere: "Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme! Ce-mi va putea face mie omul?".

12) 1 Petru 3, 14-16

De veţi şi pătimi pentru dreptate, fericiţi veţi fi! De frica lor să nu vă temeţi, nici să vă tulburaţi, ci pe Domnul, pe Cristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata întotdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre speranța voastră”.

13) Ioan 14, 27

Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă. Nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze”.

14) Filipeni 4, 13

Toate le pot întru Cel care îmi dă puterea”.

15) Psalmul 120, 1,2,7,8

Ridicat-am ochii mei la munţi: de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta ieşirea ta de acum şi până în veac”.

 

Traducere: Liviu Ursu

 

 

 



Sursa:it.aleteia.org